Autóink beszállítója:

Általános szerződési feltételek
az www.alföldtabak.hu weboldalt használó partnerei részére

A szolgáltató adatai
Székhelye:2750 Nagykőrös Rákóczi út 39.
Bejegyző bíróság:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:13-09-083601
Adószáma:11930853-2-13
Kamarai tagság:Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Képviseli:Olasz Gábor
Elektronikus levelezési címe:iroda.bp@www.alfoldtabak.hu
Telefonszáma:+36 30 489 4809)
Tárhely szolgáltatója:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Cégjegyzékszáma:01-09-909968
Adószáma:14571332-2-42
Honlap:www.tarhely.eu
Elektronikus levelezési címe:support@tarhely.eu
Telefonszáma:+36 30 489 4809
II. Hatály

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a szolgáltató webáruházában létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Kihirdetése napjától hatályos visszavonásig azzal, hogy a szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják ezen feltételeket, szolgáltató pedig a hatályos rendelkezések szerint jár el. Értelmezési és az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. tv. rendelkezéseire.

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükségez, lehetséges azonban regisztráció nélkül is barangolni, tájékozódni, termékekről informálódni. A nem regisztrált használó is felhasználónak minősül, és mint ilyen, az ÁSZF rendelkezései ugyanolyan kötelezőek a számára, mint a regisztrált használóknak.

III. Vásárlás menete


– 1. lépés: Regisztráció

Regisztrálni a https://www.alfoldtabak.hu/informaciok/címen leírtak szerint lehet. Törlést a regisztrált felhasználók adatbázisából az iroda.bp@alfoltabak.hu email címre küldött erre irányuló igénnyel lehet kérni.

A vásárlás megkezdéséhez regisztráció után szükséges a számlázási és szállítási adatok megadása is. Fontos, hogy csak dohányboltokban értékesíthető termékcsoportokat a dohánykiskereskedelmi engedély (DKE) számának megadásával fog látni, tud azokról információt kapni, illetve ezeket megrendelni is csak ezen engedély számának megadásával tudja.

 – 2. lépés: Termékek kiválasztása, kosárba helyezése

A kiválasztott terméknél írja be a megrendelni kívánt mennyiséget, majd kattintson a Kosár ikonra. A megrendelt eszközök bekerültek a kosárba. Ezután folytathatja a böngészést, vásárlást. Amikor a vásárlást befejezte véglegesíteni kell a megrendelését. Kattintson a kosár feliratú fülre, itt láthatja megrendelésének részleteit és értékét. Kérjük ellenőrizze a megrendeléshez szükséges adatokat. A “Megjegyzés” rovatban lehetősége van egyedi igények jelzésére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a “Megjegyzés” mezőt kivéve minden mező kitöltése kötelező.

 – 3. lépés: Megrendelés

Kérjük ellenőrizze még egyszer megrendelését. A “Vissza a vásárláshoz” gombra kattintva visszatérhet az előző lépésekhez és módosíthatja megrendelését.

A szerződések létrejöttéhez szükséges adatokat minden esetben a megrendelő adja meg. Az igénybevételi folyamat lezárása előtt az előző fázisba minden esetben vissza tud lépni az esetleges adatbeviteli hibák javítása végett.

Ha mindent megfelelőnek talált, a “Megrendel” gombra kattintva érvényesítheti megrendelését, amelyről hamarosan visszaigazolást kap e-mailben.

A megrendelésről a megadott e-mail címre szolgáltató minden esetben visszaigazolást küld. A megrendelést kollégáink ha szükséges, telefonon is visszaigazolják és pontosítják, valamint tájékoztatást nyújtanak, ha a kért termék nincs raktáron.

Felek között szerződés a megrendeléssel kapcsolatban akkor jön létre, amikor a regisztráció elvégzésével az ÁSZF elfogadása után megrendelő leadta igényét szolgáltató felé, szolgáltató pedig a megrendelésnek megfelelő számlát kiállítja, és erről megrendelőt tájékoztatja.

 – 4. lépés: Szállítás

A megrendelt termékeket futárszolgálatunkkal az ország bármelyik pontjára, az Ön által megadott címre juttatjuk. Szolgáltató köteles az általa szállított terméket olyan csomagolással ellátni, amely megóvja annak minőségét. Amennyiben személyesen kívánja az árut átvenni telephelyünkön, kérjük jelezze megjegyzésben és munkatársunk időpont egyeztetés miatt telefonon keresni fogja. Szállításokat a Trans-o-flex Hungary Kft. végzi, de akadályoztatás esetén más céget is megbízhat szolgáltató a szállítással. Erről megrendelőt külön tájékoztatja.

Szállítási díjakról a https://tofweb.hu/ebox/fuvardij-kalulator?lang=hu weboldalon tájékozódhat.

A megrendelt árucikkek ellenértékét a kézbesítő futárnak kell készpénzben kifizetni. Azon vásárlók akik átutalási megállapodást kötöttek az alfoldtabak.hu-val átutalásra is vásárolhatnak. A szállítás költségét a részletes számla tartalmazza.

Megrendelő köteles a futártól átvett csomag tartalmát nyomban megvizsgálni, az átvett termékeket különösen fajta, mennyiség és minőség szempontjából ellenőrizni. Nyomban észlelhető hibából eredő kifogásaival legfeljebb az átvétel időpontjától számított 24 órán belül fordulhat a szolgáltatóhoz, ennek elteltével a szerződést a szolgáltató részéről teljesítettnek fogadja el.

A futárszolgálat minden hétköznap 8-17 között, külön telefonos értesítés nélkül kézbesít a megadott címre. Érdemes olyan címet – akár munkahelyet is – megadni, ahol a fenti időpontok között valaki az árut átveszi. A futár előre nem telefonál, csak ha a címen nem találja a keresett személyt hívja a megadott telefonszámot, egyeztet új időpontot.

Nehézáru terméket (sör, szeszes ital, energiaital, ásványvíz, üdítő) kizárólag terítőautóról értékesítünk, ennek különdíja 30 000 Ft összeget el nem érő megrendeléseknél 1 500 Ft, melynek folytán az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítjuk a megrendelők részére mind a különdíj, mind a megrendelt termékek ellenértékének rendezésére:

a, Bankkártyás fizetés: Szolgáltató a termékek átvételekor bankkártyaleolvasó terminálon keresztül fizetési lehetőséget biztosít megrendelőnek az alábbi bankkártya típusok tekintetében: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay, American Express, JCB, Union Pay. Megrendelő felelőssége, hogy ezen fizetési módot az érintett bankkártyára vonatkozó megfelelő jogosultsággal felruházott személy végezze el. Amennyiben a feleken kívül álló technikai ok miatt nem lehetséges ezen fizetési mód használata, az ezzel kapcsolatos esetleges károk vonatkozásában nem felelnek egymással szemben.

b, Banki átutalás: Szolgáltató a termékek átvételekor banki átutalásos fizetési módú számlát állíthat ki hat (6) napos fizetési határidővel. Banki átutalással történő fizetés esetén a fizetések a szolgáltató vonatkozó számláján feltüntetett bankszámlájára teljesítendők. A banki átutalással történő fizetések elektronikus feldolgozása miatt megrendelő köteles a közlemény rovatban megjelölni szolgáltató által kiállított számla, illetve számlák sorszámát. Banki utalás esetén a fizetés abban az esetben minősül a határidőn belül teljesítettnek, ha a termékek vételára fizetési határidőn belül jóváíródik szolgáltató bankszámláján.

c, Készpénzátutalási megbízás(postai csekk): Szolgáltató a termékek átvételekor készpénzátutalásos megbízásról szóló a Magyar Posta Zrt.-on keresztül teljesíthető szabványos nyomtatványt állíthat ki hat (6) napos fizetési határidő megadásával. Készpénzátutalásos megbízás abban az esetben minősül a határidőn belül teljesítettnek, ha a termékek ára fizetési határidőn belül jóváíródik szolgáltató bankszámláján. Ezen fizetési mód a b. alpontban meghatározottak szerint banki átutalással is teljesíthető.

d, Készpénzes fizetés: Szolgáltató nem jövedéki termékek átvételekor ezen termékek vonatkozásában készpénzes fizetési lehetőséget is biztosít megrendelő részére, melynek naptári hónaponkénti összege nem haladhatja meg az egymillió-ötszázezer (1 500 000 Ft) forintot tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. 38§ (3a) bekezdésében foglaltakra.

Jövedéki termékek tekintetében kizárólag fent megjelölt a., b., c. alpontokban meghatározott fizetési módok szerinti teljesítésre van lehetősége megrendelőnek.

Jelen fejezet 2. pontjának b. és c. alpontjaiban megjelölt fizetési módok megrendelő általi igénybevételének engedélyezésére szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelem esetén ezen fizetési módokkal való megrendelői teljesítések lehetőségei automatikusan megvonásra kerülnek, valamint harminc (30) napon túli fizetési késedelem esetén szolgáltató a megrendeléseket nem teljesíti. Fizetési késedelem esetén szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc (8) százalékponttal növelt értéke.

Amennyiben a fizetés teljesítésére megrendelőnek felróható okból nem kerül sor, szolgáltató jogosult költségként telephelyétől szállítási címig számolt kilóméterenkénti nettó egyszázötven forintos (150 Ft) szállítási díjat kiszámlázni.

Megrendelő köteles a termékek átvételéhez, és az azzal kapcsolatos ügyintézéshez jogosultsággal rendelkező személyt biztosítani annak szállítási címre történő érkezésekor. Az átvétel időpontjában jelen lévő személyekért kizárólag megrendelő felel.

Szállítás a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla kiállításával történik, amely egyben szállítólevél funkcióját is ellátja.

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltató viseli a megrendelésen megjelölt szállítási címre történő szállítás és kirakodás költségét, valamint kockázatát. Jelen szerződés szerint teljesítésnek minősül a terméknek a megrendelő szállítási címére való kirakása a megrendelésnek megfelelő mennyiségben, minőségben és időben.

IV. Általános rendelkezések

Amennyiben megrendelő és cégünk írásban szállítási szerződést kötött egymással, az abban meghatározottak érvényesek ezen honlap keretén létrejövő megrendelésekre is. Jelen feltételek azokat kiegészítik azzal, hogy amennyiben jelen feltételek és az írásban rögzített szállítási szerződés feltételei között ellentmondás van, jelen feltételek -, mint speciális, és kizárólagosan jelen honlapon keresztül létrejövő megrendelésekre vonatkozó rendelkezések – lesznek érvényesek.

Jelen webáruház keretében – megrendelések által – megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződéseknek, azokat szolgáltató külön nem iktatja. Az esetleges adatbeviteli hibákat szolgáltató a regisztráció utáni belépést lehetővé tevő felületeken biztosítja felhasználók részére.

A webáruházban megjelenő termékkínálat egy kötetlen, szolgáltató által meghatározott termékkört jelent, melyet szolgáltató saját belátása szerint változtathat. A termékek döntő többsége azonnal, raktárról rendelkezésre áll. Amennyiben az adott termék kifogyott, lehetőség szerint külön jelezzük. A beszerzési idő a gyártótól és a gyártó országtól függően változó, akár több hetet is igénybe vehet. A megrendelés visszaigazolásakor munkatársaink minden esetben tájékoztatják a megrendelőt az esetleges raktárhiányról.

A termékek köre dohányboltokban forgalmazható termékeket ölel fel, melyek forgalmazásához szolgáltató a szükséges engedélyekkel rendelkezik, valamint azok megfelelnek – megrendelő részére való átadásukkor – a kiskereskedelmi forgalomba bocsátásukhoz szükséges jogszabályi rendelkezéseknek.

A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az általános forgalmi adó törvény által előírt mértékét.

A webáruház kiskereskedők részére továbbértékesítés céljából teljesíti a megrendeléseket. Magánszemélyek részére rendeléseket nem teljesít, tehát fogyasztói szerződéseket nem hoz létre.

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelői részére folyamatosan biztosítja szolgáltatásait, az esetleges technikai fennakadásokért felelősséget azonban nem vállal.

Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást – különösen a cég címének, bankszámlaszámának, kiskereskedelmi engedélyének és adószámának változását egymással a változást követően nyomban, de legkésőbb három (3) napon belül kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes bejelentéséből fakadó minden kárért a mulasztót terheli a felelősség.

Ha ezen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válna, a fennmaradó részek érvényesek maradnak.

Szolgáltató által szállított termék minőségét amennyiben megrendelő kifogásolja, illetve azok nem felel meg a megrendelésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel kifogásairól, amelyet eljuttat szolgáltató részére. Szolgáltató a kifogás kézhez vételétől számított 30 napon belül küldi meg válaszát megrendelő felé.

Megrendelő a számla teljesítésének időpontjától számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a szolgáltató felé a kibocsátott számlával kapcsolatos esetleges bármilyen kifogását. Megrendelő 8 napon túli jelzése esetén, a szállító jogosult arra, hogy a megrendelő kifogását, indoklás nélkül elutasítsa.

Jelen ÁSZF-et kiegészítő adatvédelmi rendelkezéseket az Adatkezelési tájékoztatóban és a Süti (cookie) szabályzatban tesszük elérhetővé.

Kelt, Budapest 2018. 03. 22.